Potenciálok és korlátok – a gazdasági szerkezetváltás dilemmái az európai perifériákon

A tervezett vita célja, hogy több (elméleti-koncepcionális) nézőpontból közelítve feltárjuk és megértsük a globális, kelet-közép-európai, illetve magyarországi gazdasági-térbeli egyenlőtlenségek újratermelődésének folyamatait – ezek strukturális feltételeit, a különböző szereplők (vállalatok/állam/háztartások/helyi közösségek) stratégiát, válaszait, amelyek egyszerre kapcsolódnak globális, európai, nemzetgazdasági és lokális terekhez.

Elsősorban arra keressük a választ, hogy az elmúlt két és fél évtized gazdasági szerkezetváltási folyamatai hol és milyen módon erősítették a térbeli polarizáció folyamatait, milyen új térbeli-függőségi viszonyokat hoztak létre (periferizál[ód]ás), és hogyan értékelhetők az ezekre adott helyi-térségi és nemzetgazdasági szintű válaszok („modellek”).
Értelmezésünkben a periféria dinamikus, történeti perspektívában értelmezhető, folytonosan változó kategória, a kapitalizmusra jellemző, egyenlőtlen, függőségre épülő társadalmi viszonyrendszerek kifejeződése, amely egyszerre több (globális, európai, nemzetgazdasági, regionális, lokális) földrajzi léptékhez kötődik.

Néhány kérdéskör, amiről vitatkozni szeretnénk (a lista nyitott):

  • Útfüggőség az (egykori) posztszocialista gazdaságok (tér)szerkezeti átalakulásában;
  • (Újra)iparosodás az európai és azon kívüli perifériákon – globális beágyazódás és új függőségek;
  • Az állam szerepe a gazdasági szerkezetváltásban – lokális, nemzeti és szupranacionális fejlesztéspolitikák a neoliberális érában;
  • Lokális szereplők válaszai a periféria-helyzet kezelésére a nagyvárosi projektektől a rurális közösségekig – avagy: megoldjuk, vagy újratermeljük a problémákat?

Szervezőbizottság

Elnök
Pajtókné Tari Ilonatanszékvezető egyetemi docens, az Eszterházy Károly Egyetem oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettese
Titkár
Tóth Antalfőiskolai docens (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Tagok
Ruszkai Csabaaz Egerfood Kft. és az Eger Innovations Nonprofit Kft. ügyvezetője, az EKE Innorégió Tudásközpont igazgatója
Ütőné Visi Juditfőiskolai docens, az EKE Tanárképző Központ főigazgatója
Mohai Andreatitkárságvezető, Magyar Földrajzi Társaság

Tudományos bizottság

Elnök
Kertész Ádámegyetemi tanár (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Titkár
Mika Jánostanszékvezető egyetemi tanár (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Tagok
Gábris GyulaProfessor emeritus (ELTE Természetföldrajzi Tanszék)
Lóczy Dénestanszékvezető egyetemi tanár (PTE Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék)
Mezősi Gábortanszékvezető egyetemi tanár (SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék)
Patkós Csabaintézetigazgató főiskolai docens (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Süli-Zakar IstvánProfessor emeritus (Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék)

Szervezők