Panelvita a társadalomföldrajz oktatásának tartalmi megújításáról

A "konferenciaközi", tudományos-módszertani szekció célja, hogy megismerjük az alap- és középfokú földrajzoktatás és a tanárképzés (-továbbképzés) tartalmi megújítására vonatkozó koncepciókat, megvitassuk ezeket, és közös álláspontot/álláspontokat kialakítva kezdeményezzük az oktatás-képzés átalakítását. A szekció műfaja panelvita, amely a különböző koncepciókat, az ezekhez kapcsolódó alapvető kérdéseket tárgyaló (15-20 perces) vitaindítókra épül, ugyanakkor szabad teret hagy a hozzászólásoknak, a vitának is. Az ülés résztvevői közé várjuk mind a VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, mind az Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia résztvevőit. A vitát az MFT Módszertani Szakosztálya és a Gazdaságföldrajzi Műhely készíti elő. Kérjük, a résztvevők jelezzék, ha vitaindítóval szeretnének részt venni a panelben.

Szervezőbizottság

Elnök
Pajtókné Tari Ilonatanszékvezető egyetemi docens, az Eszterházy Károly Egyetem oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettese
Titkár
Tóth Antalfőiskolai docens (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Tagok
Ruszkai Csabaaz Egerfood Kft. és az Eger Innovations Nonprofit Kft. ügyvezetője, az EKE Innorégió Tudásközpont igazgatója
Ütőné Visi Juditfőiskolai docens, az EKE Tanárképző Központ főigazgatója
Mohai Andreatitkárságvezető, Magyar Földrajzi Társaság

Tudományos bizottság

Elnök
Kertész Ádámegyetemi tanár (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Titkár
Mika Jánostanszékvezető egyetemi tanár (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Tagok
Gábris GyulaProfessor emeritus (ELTE Természetföldrajzi Tanszék)
Lóczy Dénestanszékvezető egyetemi tanár (PTE Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék)
Mezősi Gábortanszékvezető egyetemi tanár (SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék)
Patkós Csabaintézetigazgató főiskolai docens (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Süli-Zakar IstvánProfessor emeritus (Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék)

Szervezők