Etnikai földrajzi elemzések - társadalomföldrajzi változások a posztszovjet térségben

A tervezett szekció célja:

Alapvetően az etnikai földrajz klasszikus és új közelítéseihez kötődő témákat feldolgozó kutatások eredményeit, módszertanát és fogalmi alapjait bemutató-, vizsgáló- és elemző jellegű előadásokat várnánk. A földrajzi keret ezúttal a „posztszovjet” térséghez kötődik. Az utóbbi időszakban az EU szomszédságában, az egykori Szovjetunió térségében is kiéleződtek azok a társadalmi és politikai feszültségek, amelyek az egykori szocialista országokat jellemezték az elmúlt évtizedekben. Ez számtalan, ránk is közvetlen hatással bíró folyamatot váltott ki. Nem csoda, hogy az ezzel kapcsolatos tudományos kutatások is nemzetközi szinten megélénkültek. A fenti témák mellett etnikai földrajzi vonatkozásokkal is bíró, a régió társadalomföldrajzi változásaival foglalkozó esettanulmányok, összehasonlító, vagy feltáró jellegű elemzések eredményeinek bemutatását is el tudjuk képzelni.

Szervezőbizottság

Elnök
Pajtókné Tari Ilonatanszékvezető egyetemi docens, az Eszterházy Károly Egyetem oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettese
Titkár
Tóth Antalfőiskolai docens (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Tagok
Ruszkai Csabaaz Egerfood Kft. és az Eger Innovations Nonprofit Kft. ügyvezetője, az EKE Innorégió Tudásközpont igazgatója
Ütőné Visi Juditfőiskolai docens, az EKE Tanárképző Központ főigazgatója
Mohai Andreatitkárságvezető, Magyar Földrajzi Társaság

Tudományos bizottság

Elnök
Kertész Ádámegyetemi tanár (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Titkár
Mika Jánostanszékvezető egyetemi tanár (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Tagok
Gábris GyulaProfessor emeritus (ELTE Természetföldrajzi Tanszék)
Lóczy Dénestanszékvezető egyetemi tanár (PTE Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék)
Mezősi Gábortanszékvezető egyetemi tanár (SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék)
Patkós Csabaintézetigazgató főiskolai docens (EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet)
Süli-Zakar IstvánProfessor emeritus (Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék)

Szervezők